Cenník

 

SÚLAD S LEGISLATÍVOU, 100% GARANCIA A OPTIMÁLNE ZABEZPEČENIE


Vyberte si niektorý z balíkov služieb, ktoré sú navrhnuté tak, aby garantovali zabezpečenie zodpovednej osoby a zároveň optimálne spĺňali súčasné potreby organizácií na Slovensku.
 
 • BALÍK SLUŽIEB
 • Cena

 • Konzultácie
 • Správa o stave riadenia ochrany osobných údajov
 • Kontaktná osoba pre Úrad na ochranu osobných údajov
 • Podpora pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb
 • Konzultácie (telefonicky, emailom, osobne) v rozsahu
 • ZÁKLADNÝ

 • 390 Eur

  mesačne

 • Štvrťročne v rozsahu ½ dňa
 • štvrťročne
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • 2 hodiny mesačne
 • ŠTANDARDNÝ

 • 590 Eur

  mesačne

 • Dvojmesačne v rozsahu ½ dňa
 • dvojmesačne
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • 4 hodiny mesačne
 • PROFESIONÁLNY

 • 890 Eur

  mesačne

 • Mesačne v rozsahu ½ dňa
 • mesačne
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • Po celú dobu zmluvného vzťahu
 • 6 hodín mesačne


* Ceny sú uvedené bez DPH a nezahŕňajú cestovné a iné priame náklady, ktoré môžu byť účtované samostatne.
Na prípadný vznik takýchto nákladov budete samozrejme upozornený vopred.